About Us

OUR STORY

PERFECT SUPPLY AND SOLUTION CO.,LTD.
บริษัท เพอร์เฟคท์ ซัพพลาย แอนด์ โซลูชั่น จำกัด

บริษัท เพอร์เฟคท์ ชัพพลาย แอนด์ โซลูชั่น จำกัด ดำเนินธุรกิจทางด้านระบบบาร์โค้ดและ POS System พร้อมทั้งจัดจำหน่ายชอฟต์แวร์ โดยมีทีมงานที่มีความชำนาญและมากด้วย
ประสบการณ์ในการให้บริการรวมถึงการแก้ปัญหาให้กับลูกค้าคอยให้บริการอย่างเต็มที่ผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ Barcode Printer, Barcode Scanner, Sticker, ผ้าหมึก,
POS, Touch Monitor, เครื่องนับสต็อก, เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ, ลิ้นชักเก็บเงิน และกระดาษใบเสร็จ ซึ่งเราได้มีการเรียนรู้ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ให้มีคุณภาพมาก
ยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องอีกด้วย

นอกจากนี้ บริษัท เพอร์เฟคท์ ซัพพลาย แอนด์ โชลูชั่น จำกัด ยังรับสมัครตัวแทน จำหน่ายสินค้าที่ สนใจในธุรกิจด้านเดียวกับเรา เพื่อเข้ามาเป็นคู่ค้าที่จะได้รับสิทธิประโยชน์
สูงสุดอีกด้วย เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดที่ เพิ่มมากขึ้นของ POS Systemและ Auto ID ที่กำลังเติบโตมากยิ่งขึ้นในอนาคตอีกด้วย

“ ขายดี พร้อมส่ง ”